شبکه های اجتماعی

انتخاب هارد دوربین مداربسته

چطور میتوان میزان هارد را برای یک سیستم مداربسته محاسبه کرد؟

چطور میتوان میزان هارد را برای یک سیستم مداربسته محاسبه کرد؟

محاسبه میزان هارد برای تعداد روزهای ضبط شده دوربین های مداربسته

مشاهده مطلب